Comment ( 1 )
  1. Анонимна

    До овој момент мислев дека сум единствена што го претрпувам ова, но по се изгледа не сум… Се пронајдов самата себеси во текстов… Инаку прекрасен е, големо браво за авторот…

    Reply
Leave a reply
Captcha Click on image to update the captcha .

Related Posts